Viktnedgång

Träning och Hälsa

Är du beredd att följa ett upplägg som jag gör till dig?

 

Oavsett vem du är, om du har eller saknar träningsbakgrund, om du är ung eller har mer livserfarenhet - så skall jag ge dig det bästa stöd du kan tänka dig för att du skall nå dina mål!

 

Viktnedgång med justering av kost, träning och coaching

 

För att lyckas med en viktnedgång är det en parameter som är viktigare än allt annat!

Parametern är att just du, verkligen, i hjärtat bestämt dig!

 

Har du gjort det kan jag hjälpa dig att lyckas med en varaktig viktnedgång. Först gör jag en nulägesanalys:

- Vägning på Tanitavåg (Vikt, fettprocent och muskelmassa)

- Ev mätning med måttband

- Kartläggning av kosten

- Träning/rörelse

 

Utifrån resultaten av nulägesanalysen och dina mål:

- Preciserar vi en målvikt, med delmål på vägen

- Sätter datum för uppföljning

- Justering av kosten

- Konditionsträning

- Styrketräning

 

Inte minst viktigt kommer jag att ge dig stöd och coacha dig på resan mot din nya vikt

 

 

 

 

 

Copyright JF Kraftfull utveckling 2014 johnny@traningohalsa.se