Övriga tjänster

Träning och Hälsa

 

Oavsett vem du är, om du har eller saknar träningsbakgrund, om du är ung eller har mer livserfarenhet - så skall jag ge dig det bästa stöd du kan tänka dig för att du skall nå dina mål!

 

Tester, kroppssammansättning och styrketräningsprogram

 

Tester som jag kan hjälpa dig med:

- Konditionstest (Submaxtest på kalibrerad testcykel. Tar 6 - 8 min)

- Maxpulstet på kalibrerad testcykel

- Maxpulstest på löpband eller utomhus

- Styrketester

 

Kroppsammansättning:

- Med hjälp av en så kallad Tanitavåg kan jag få fram kroppssammansättningen. Dvs fördelningen av muskler och fett i % och faktisk vikt.

 

Programskrivning:

- Jag skriver ett individuellt styrketräningsprogram som jag mailar till dig. Programmet innehåller bilder på övningarna, bilder på vilka muskler som tränas och en instruerande text.

 

Copyright JF Kraftfull utveckling 2014 johnny@traningohalsa.se