Föreläsningar

Träning och Hälsa

 

Oavsett vem du är, om du har eller saknar träningsbakgrund, om du är ung eller har mer livserfarenhet - så skall jag ge dig det bästa stöd du kan tänka dig för att du skall nå dina mål!

 

Jag föreläser för både mindre och större grupper. Såväl för privatpersoner i grupp som föreningar och företag

 

Exempel på ämnen i mina inspirerande föreläsningar:

- Träning

- Kost

- Viktnedgång

- Nyttan med vardagsmotion/rörelse

- Motion för hälsa

- Motion och träning för äldre

 

Föreläsningarna anpassar jag efter vilka åhörarna är. Både vad det gäller innehåll och tempo. Jag strävar alltid efter att de skall passa just de som jag föreläser för den dagen så bra som möjligt. Därför är det nödvändigt att jag får en bra förståelse för vad målgruppen vill ha ut av föreläsningen, och vilka förkunskaper målgruppen har. Så att jag kan sätta ihop en föreläsning som ger det mesta möjliga för målgruppen.

 

Copyright JF Kraftfull utveckling 2014 johnny@traningohalsa.se